Preview: Biodiversiteit moet, naast klimaat, een prioriteit zijn voor de volgende regering, zegt WWF

Biodiversiteit moet, naast klimaat, een prioriteit zijn voor de volgende regering, zegt WWF

De biodiversiteit is in crisis. We moeten deze even ernstig nemen als de klimaatcrisis. Uit gesprekken die WWF voerde met politieke partijen blijkt dat ze de problemen erkennen. WWF vraagt dan ook dat ze na de verkiezingen drastische maatregelen nemen.

.

.

Europese Overshoot Day: Als iedereen leefde zoals de gemiddelde Europeaan, zou het natuurlijke budget van de aarde uitgeput zijn op 10 mei

Europese Overshoot Day: Als iedereen leefde zoals de gemiddelde Europeaan, zou het natuurlijke budget van de aarde uitgeput zijn op 10 mei

Mondiaal rapport IPBES geeft onweerlegbaar bewijs van natuurverlies. WWF roept op tot dringende actie

Mondiaal rapport IPBES geeft onweerlegbaar bewijs van natuurverlies. WWF roept op tot dringende actie

Meer dan 80 Belgische wetenschappers ondertekenen Internationale Open Brief n.a.v. biodiversiteitstop

Meer dan 80 Belgische wetenschappers ondertekenen Internationale Open Brief n.a.v. biodiversiteitstop

2019 Verkiezingen: WWF interpelleert politieke partijen tijdens onuitgegeven Panda Lives

2019 Verkiezingen: WWF interpelleert politieke partijen tijdens onuitgegeven Panda Lives

Baanbrekende documentaire Our Planet benadrukt nood aan wereldwijde actie om natuur te beschermen, zegt WWF

Baanbrekende documentaire Our Planet benadrukt nood aan wereldwijde actie om natuur te beschermen, zegt WWF

WWF lanceert onuitgegeven programma om tijger terug te brengen naar Cambodia

WWF lanceert onuitgegeven programma om tijger terug te brengen naar Cambodia

Partijen missen historische kans om klimaatdoelen wettelijk te verankeren, zegt WWF

Partijen missen historische kans om klimaatdoelen wettelijk te verankeren, zegt WWF

Wolf Fencing Team Belgium opgetogen over terugbetaling preventie wolf

Wolf Fencing Team Belgium opgetogen over terugbetaling preventie wolf

Toename van de Belgische bijdrage aan internationale ontbossing moet ons zorgen baren, waarschuwt WWF

Toename van de Belgische bijdrage aan internationale ontbossing moet ons zorgen baren, waarschuwt WWF

Milieu- en Noord-Zuidbeweging vragen grondwetsherziening om optie klimaatwet open te houden

Milieu- en Noord-Zuidbeweging vragen grondwetsherziening om optie klimaatwet open te houden

België geeft 2,7 miljard per jaar aan fossiele brandstoffen, zo liet WWF berekenen

België geeft 2,7 miljard per jaar aan fossiele brandstoffen, zo liet WWF berekenen

Over WWF-Belgium

WWF-Belgium
Bd Emile Jacqmainlaan 90
1000 Brussel / Bruxelles