Preview: WWF: Belgische overheden moeten samenwerken om klimaat- en biodiversiteitcrisis aan te pakken

WWF: Belgische overheden moeten samenwerken om klimaat- en biodiversiteitcrisis aan te pakken

WWF dringt er bij de federale regeringsvorming op aan om een ambitieus milieubeleid te ontwikkelen. Om een gezonde toekomst voor de Belgen te verzekeren, dringt WWF aan op het belang van transversaal werk tussen de drie gewesten en de federale overheid. Dat moet ook om te voldoen aan Europese en internationale verplichtingen.

Middenveld onderstreept de noodzaak voor een eerlijke klimaattransitie

Middenveld onderstreept de noodzaak voor een eerlijke klimaattransitie

Naya, einde van een prachtig begin, maar geen einde voor de wolf in ons land.

Naya, einde van een prachtig begin, maar geen einde voor de wolf in ons land.

Eén miljard mensen bedreigd door risico's van klimaatverandering voor de oceaan, pool- en berggebieden, waarschuwt VN-rapport

Eén miljard mensen bedreigd door risico's van klimaatverandering voor de oceaan, pool- en berggebieden, waarschuwt VN-rapport

Wolf fencing team Belgium paraat om veehouders te helpen

Wolf fencing team Belgium paraat om veehouders te helpen

Politieke onderhandelaars voor Vlaamse en federale regering moeten klimaat bovenaan agenda plaatsen.

Politieke onderhandelaars voor Vlaamse en federale regering moeten klimaat bovenaan agenda plaatsen.

Onze verbluffende klimaatvoetafdruk op water en ijs: nieuw VN-rapport zal onthullen wat het betekent voor het leven op aarde

Onze verbluffende klimaatvoetafdruk op water en ijs: nieuw VN-rapport zal onthullen wat het betekent voor het leven op aarde

CEO van WWF-België wordt de rechterarm van de nieuwe Waalse minister van Leefmilieu en Natuur

CEO van WWF-België wordt de rechterarm van de nieuwe Waalse minister van Leefmilieu en Natuur

De branden in de Amazone razen verder. De lokale bevolking heeft dringend materiaal nodig om zich te beschermen en het vuur te doven.

De branden in de Amazone razen verder. De lokale bevolking heeft dringend materiaal nodig om zich te beschermen en het vuur te doven.

BBL, WWF en Natuurpunt tekenen bezwaar aan tegen voorbarige ontbossing door INEOS

BBL, WWF en Natuurpunt tekenen bezwaar aan tegen voorbarige ontbossing door INEOS

Wereldwijde biodiversiteitsconferentie eindigt met een sterkere bescherming voor sommige soorten, aanhoudende vragen voor andere

Wereldwijde biodiversiteitsconferentie eindigt met een sterkere bescherming voor sommige soorten, aanhoudende vragen voor andere

Extreem droge winden wakkeren branden in Amazonegebied verder aan, zegt WWF

Extreem droge winden wakkeren branden in Amazonegebied verder aan, zegt WWF

Het Amazonewoud brandt, maar de Braziliaanse president ontloopt zijn verantwoordelijkheid, zegt WWF

Het Amazonewoud brandt, maar de Braziliaanse president ontloopt zijn verantwoordelijkheid, zegt WWF

Over WWF-Belgium

WWF-Belgium
Bd Emile Jacqmainlaan 90
1000 Brussel / Bruxelles