Preview: België krijgt een slecht ‘klimaat’rapport van de Europese Commissie

België krijgt een slecht ‘klimaat’rapport van de Europese Commissie

Brussel – 18 juni 2019 – De Europese Commissie heeft de nationale energie- en klimaatplannen van de lidstaten, die uitgevoerd moeten worden tegen 2030, geanalyseerd. België haalt zijn 35% C02-reductiedoelstelling niet en respecteert ook het Akkoord van Parijs niet. Het heeft nog zes maanden om zijn ambities op te krikken.

De Klimaatcoalitie reageert op de publieksbevraging van het NEKP

De Klimaatcoalitie reageert op de publieksbevraging van het NEKP

Nieuw Europees initiatief wil de toenemende illegale internethandel van bedreigde soorten aanpakken

Nieuw Europees initiatief wil de toenemende illegale internethandel van bedreigde soorten aanpakken

De mens krijgt 5 gram plastic per week binnen, wat overeenkomt met het gewicht van een creditcard, volgens een WWF-studie.

De mens krijgt 5 gram plastic per week binnen, wat overeenkomt met het gewicht van een creditcard, volgens een WWF-studie.

Unieke Belgische zeilboot Blackfish, samen met WWF en VLIZ in de bres tegen plasticvervuiling

Unieke Belgische zeilboot Blackfish, samen met WWF en VLIZ in de bres tegen plasticvervuiling

Gebrekkige afvalverwerking maakt van Middellandse Zee een open riool, concludeert nieuw onderzoek van WWF

Gebrekkige afvalverwerking maakt van Middellandse Zee een open riool, concludeert nieuw onderzoek van WWF

Publieksbevraging rond het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan teleurstellend

Publieksbevraging rond het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan teleurstellend

Biodiversiteit moet, naast klimaat, een prioriteit zijn voor de volgende regering, zegt WWF

Biodiversiteit moet, naast klimaat, een prioriteit zijn voor de volgende regering, zegt WWF

.

.

Europese Overshoot Day: Als iedereen leefde zoals de gemiddelde Europeaan, zou het natuurlijke budget van de aarde uitgeput zijn op 10 mei

Europese Overshoot Day: Als iedereen leefde zoals de gemiddelde Europeaan, zou het natuurlijke budget van de aarde uitgeput zijn op 10 mei

Mondiaal rapport IPBES geeft onweerlegbaar bewijs van natuurverlies. WWF roept op tot dringende actie

Mondiaal rapport IPBES geeft onweerlegbaar bewijs van natuurverlies. WWF roept op tot dringende actie

Meer dan 80 Belgische wetenschappers ondertekenen Internationale Open Brief n.a.v. biodiversiteitstop

Meer dan 80 Belgische wetenschappers ondertekenen Internationale Open Brief n.a.v. biodiversiteitstop

2019 Verkiezingen: WWF interpelleert politieke partijen tijdens onuitgegeven Panda Lives

2019 Verkiezingen: WWF interpelleert politieke partijen tijdens onuitgegeven Panda Lives

Over WWF-Belgium

WWF-Belgium
Bd Emile Jacqmainlaan 90
1000 Brussel / Bruxelles