Preview: 10 korhoenen uit Zweden komen laatste zieltogende populatie in Hoge Venen redden

10 korhoenen uit Zweden komen laatste zieltogende populatie in Hoge Venen redden

Op 28 en 29 april laatstleden werden 10 korhoenen (5 hanen en 5 hennen) gevangen in Zweden en naar de Hoge Venen gebracht. Ze gaan daar de zieltogende populatie versterken van de emblematische soort die ter plaatse nog slechts met drie individuen overbleef. De actie werd gecoördineerd door de Universiteit van Luik en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, vergezeld door een vertegenwoordiger van WWF België.

Over WWF-Belgium

WWF-Belgium
Bd Emile Jacqmainlaan 90
1000 Brussel / Bruxelles