Preview: Bewuste Visweek = consument gaat massaal voor visproducten met keurmerk

Bewuste Visweek = consument gaat massaal voor visproducten met keurmerk

Wereldwijd staat het overgrote deel van de gemonitorde visbestanden onder grote druk. Visserij heeft niet alleen gevolgen voor de visbestanden waarop wordt gevist maar ook voor het daarmee samenhangende leven in de zee. Zo leiden bijvangst en aantasting van het mariene milieu tot een grote achteruitgang van de biodiversiteit in onze zeeën en oceanen. Daarom organiseren we voor de 3e keer een duurzame visweek van 25 september tot 1 oktober.

 

Invoercontroles in belangrijke Europese lidstaten ontoereikend om illegale zeevisproducten te weren

Invoercontroles in belangrijke Europese lidstaten ontoereikend om illegale zeevisproducten te weren

Over WWF-Belgium

WWF-Belgium
Bd Emile Jacqmainlaan 90
1000 Brussel / Bruxelles