Preview: IEA blijft met uitspraken over kernenergie in het verleden hangen

IEA blijft met uitspraken over kernenergie in het verleden hangen

Reactie milieuorganisaties op de uitspraken van Fatih Birol, hoofd van het Internationaal Energieagentschap (IEA) - Milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL), Greenpeace, Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW) en WWF reageren verbijsterd op de uitspraak van Fatih Birol, hoofd van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Die stelt dat België haar kernuitstap tegen 2025 moet herbekijken. “Het IEA spreekt met gespleten tong”, aldus Sara Van Dyck van BBL. “Aan de ene kant hamert het IEA op het belang van energie-efficiëntie en een zeker investeringsklimaat voor nieuwe energieproductie. Maar aan de andere kant stelt het agentschap de kernuitstap opnieuw in vraag. Zo doet het IEA net wat het zelf aanklaagt: het creëert blijvende onzekerheid en remt investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie af.”

Over WWF-Belgium

WWF-Belgium
Bd Emile Jacqmainlaan 90
1000 Brussel / Bruxelles